Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Hotel** Wenus.

Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych Gość proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Gościa. Przed rozpoczęciem pobytu Gość wypełnia (lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji) w recepcji hotelu formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy o świadczenie usług hotelowych. Wypełnienie formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Goście, którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe Hotelu** Wenus w formie wiadomości e-mail, mogą podać adres swojej poczty elektronicznej wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym.

Dane osobowe mogą być gromadzone przez Hotel również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, rejestracja w programach lojalnościowych, formularz kontaktowy).

Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Gościa jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez hotel dla celów marketingu własnych usług/ produktów. Marketing własnych usług/ produktów polega w szczególności na wysyłaniu niezapowiedzianych wiadomości e-mail do osób, których dane kontaktowe zostały udostępnione hotelowi podczas rezerwacji on-line bądź przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w recepcji hotelu. Gość w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.

Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Hotel** Wenus nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń hotelu w przypadku naruszenia jego praw / dóbr przez Klienta. Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.
Jedynie osoby upoważnione przez administratora danych oraz osoby obsługujące witrynę www.hotelwenus.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Hotel** Wenus stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.

Strona www.hotelwenus.pl

Linki / przekierowania do stron internetowych innych podmiotów zostały zamieszczone w treści serwisu wyłącznie dla wygody jego użytkowników. Hotel** Wenus nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych witryn, jak również za politykę ochrony prywatności innych podmiotów.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czym są pliki cookies?
 
Pliki cookies, popularnie zwane ciasteczkami to pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania stron internetowych. Ciasteczka są powszechnie stosowanew rozwiązaniach takich jak sklepy internetowe, sondy, strony wymagające logowania oraz monitorowanie aktywności odwiedzających.
 
Informacje zawarte w plikach cookies nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z urządzeniem na którym zostały zapisane. Cookies mogą zawierać dane takie jak nazwa strony z której pochodzą, czas przechowywania czy adres IP urządzenia z którego nastąpiło połączenie.
 
 
Jak używamy plików cookies?
 
Pliki cookies używane są przez serwis Hotelu** Wenus w celu zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności strony www, a także tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk odwiedzin, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dla realizacji powyższych celów możemy również zezwolić podmiotowi zewnętrznemu np. Google na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu.
 
 
Usuwanie plików cookies
 
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia, a także zmienić ustawienia przeglądarki tak, by blokować automatyczną obsługę ciasteczek. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na poprawność działania niektórych funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Urządzenia mobilne:


Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Z tego też względu, zachęcamy do regularnego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji w Hotelu** Wenus.