Warunki rezerwacji

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH DLA GOŚCI W HOTELU** WENUS 

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji. 

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI 
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez : 
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Hotelu w formie elektronicznej, 
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail), 
c) telefoniczne zamówienie pobytu, 
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej. 
Po dokonaniu rezerwacji wstępnej, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub numer faksu potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej)

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 3 dni roboczych lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

Zadatek o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki, voucheru lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego. 
Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym potwierdzeniu rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny.

Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą VAT – po wcześniejszym ustaleniu z Gościem. W przypadku braku informacji o rozliczeniu zostanie wystawiony paragon.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu** Wenus

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego Hotelu:

ING Bank Śląski 63 1050 1953 1000 0022 6526 4966 

Hotel Wenus 

ul. Tyszkiewicza 25 a 

24-120 Kazimierz Dolny 


Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej. 

Hotel zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa Hotelowego o podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi hotelowe. 

II. ANULOWANIE REZERWACJI 

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie. 

A. Warunki anulowania rezerwacji
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości wpłaconego zadatku. 

B. Skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

C. Dane Osobowe
W trakcie dokonywania Rezerwacji przez Hotel, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych. 

Aktualizacja: 20.05.2018r

D. Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

III. DODATKOWE INFORMACJE 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 11.00.
Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.
Hotel** Wenus zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów, festiwali, konferencji i pozostałych imprez.


Cena pokoju zawiera (poza określonymi pakietami):
- nocleg w wybranym rodzaju pokoju
- śniadanie w formie bufetu
- możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu w recepcji hotelu
- parking

Dodatkowa osoba w pokoju 80,00 zł / doba 

Dodatkowe opłaty:
- opłata klimatyczna
- dodatkowe zamównia (restauracja, bar, i inne)

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni lub zgodnie z ustaleniami stron.